Ontmoetingsmoment Bijzondere Jeugdbijstand - Geestelijke Gezondheidszorg

Ontmoetingsmoment Bijzondere Jeugdbijstand - Geestelijke Gezondheidszorg (18/03/2013):

 

Wat en voor wie?

Bedoeling

Presentaties

Vraagstellingen

Verslag

 

Wat en voor wie?

Een ontmoetingsmoment voor hulpverleners en beleidsverantwoordelijken uit de sectoren

Bijzondere Jeugdbijstand (Jongerenwelzijn) en de GGZ (CGG en Kinder- en Jongerenpsychiatrie).

 

Bedoeling:

Vanuit de vaststellingen dat:

·     een aantal jongeren in beide sectoren aangemeld en/of behandeld worden

·     sommige van deze jongeren geen gepast aanbod vinden in één van deze sectoren en een

combinatie van hulp uit deze sectoren aangewezen of noodzakelijk lijkt (over de sectorgrenzen

heen samenwerken is een good practice, cf. LiNK, MDO-psy, bilaterale contacten rond een

jongere)

·     hulpverleners uit de gesubsidieerde sectoren een ethische verantwoordelijkheid hebben om

een hulpaanbod te ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren die dit nodig hebben, maar

door de gefragmenteerde (beperkte) kennis van de werkingen binnen de andere sector en nog

niet bestaande samenwerkingsafspraken intersectorale trajecten beperkt zijn

·     anderzijds er (on)uitgesproken verwachtingen zijn naar de ‘andere sector’ toe

wordt hierover een overleg gepland met vertegenwoordigers van beide sectoren rond volgende

vraagstellingen:

Ø wanneer worden er knelpunten ervaren, op welke moeilijkheden stoot men?

Ø wat zijn obstakels in de trajecten en wat kan breuken in het traject veroorzaken?

Ø kan er regionaal een gemeenschappelijk aanbod ontwikkeld worden? Kan er voor de ‘moeilijk

begeleidbare’ jongeren en voor de ‘drop- outs’ een gemeenschappelijke zorg en

verantwoordelijkheid ontwikkeld worden, met continuïteit in het hulpverleningstraject?

Ø welke elementen (in problematiek, aanpak, traject,…) leiden tot good practices?

Ø

Via de werkgroep Kinderpsychiatrie (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg) en de twee

Overlegplatforms Bijzondere Jeugdbijstand worden deelnemers uitgenodigd die met kennis van

zaken vanuit hun specifieke voorziening (ambulant/residentieel) willen meedenken en spreken over

over bovenstaande thema’s. We beogen een heterogene groep, bestaande uit een 60-tal deelnemers, waar voldoende, directe interactie mogelijk is.

 

 

 powered by Curiousgroup