Overleg tussen het Brussels en de Vlaamse overlegplatforms (OP²)

Vier keer per jaar komen de Voorzitters en coördinatoren van het Brussels en de Vlaamse overlegplatforms samen voor overleg (OP²). Deze vergaderingen beogen afstemming, evenals samenwerking en het bundelen van krachten rond specifieke thema's of projecten over de provinciegrenzen heen (Vlaanderen). Voorbeelden van samenwerking in de schoot van dit overleg zijn: het Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF), de rol van de Overlegplatforms in het kader van de 107-evoluties, de pilootprojecten 'Zorgcoördinatie Middelenmisbruik', dubbele diagnostiek personen/kinderen & jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen, enz.

 

Voorvermeld Vlaams overleg wordt op jaarbasis alternerend voorgezeten door een ander Overlegplatform. Het overleg heeft echter geen formele structuur en kan bijgevolg niet optreden als een eigen rechtsstructuur.powered by Curiousgroup