Ervaringswerkers in de GGZ en de verslavingszorg

In 2013 heeft de Sociale Hogeschool Heverlee het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant gevraagd aan tafel te gaan zitten rond nieuwe vormingsnoden in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. Op aansturen van Vlabo werden volgende partners bijkomend betrokken: werkgroep DENK (Vlabo), vzw Uilenspiegel, de 2 Vlaams-Brabantse 107-netwerken, CAW Oost-Brabant, SEL Zenneland, LUCAS, BANABA geestelijke gezondheidszorg, e.a.

 

Deze Stuurgroep definieerde vrij snel 2 prioritaire vormingsnoden:

  • een gecertificeerde opleiding voor ervaringswerkers

  • een herstelgerichte opleiding voor hulpverleners 

Meer informatie over deze vorming vindt u hier.powered by Curiousgroup