Vlaams Herstel Platform

Het Vlaams HerstelPlatform bestaat uit een groep zorggebruikers en zorgverstrekkers die het herstelgericht werken in Vlaanderen willen promoten en ondersteunen. Dit platform kwam eind juni 2012 voor het eerst samen en plant ontmoetingen, vorming, intervisie en studiedagen. In 2013 werd een eerste Vlaamse Hersteldag georganiseerd die in 2015 een opvolger zal krijgen. powered by Curiousgroup