Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF)

Het Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF) ondersteunt de ombudspersonen van de Vlaamse Overlegplatforms in hun dagelijkse werking voor: 

  • De organisatie van intervisies voor de ombudsen o.l.v. een externe coach
  • De organisatie van plenaire overlegmomenten voor de Vlaamse ombudsen (vorming en informatie-uitwisseling)
  • Het ter beschikking stellen van een gemeenschappelijk registratie-instrument
  • De creatie van een gemeenschappelijk Vlaamse jaarverslag met een overzicht van de aanmeldingen bij de ombudspersonen in het Vlaamse Gewest
  • Het ter beschikking stellen van een gemeenschappelijke ombudswebsite
  • De organisatie van externe overlegmomenten

Meer informatie over de ombudsfunctie vindt u hierpowered by Curiousgroup