Focusgroep GGZ-werkgevers 'Ervaringswerkers'

FOCUSGROEP WERKGEVERS 'GEESTELIJKE GEZONDHEIDS- EN VERSLAVINGSZORG':

(Centrum voor VolwassenenOnderwijs - Sociale School Heverlee (SSH) i.s.m. het Overlegplatform GGZ Vlabo)

 

Focusgroep over de zin en onzin, knelpunten en mogelijkheden van het inschakelen van ervaringswerkers in de geestelijke gezondheids– en verslavingszorg.

  

Steeds meer krijgen GGZ-voorzieningen de vraag ervaringsdeskundigen in te schakelen binnen de werking. Enerzijds bestaat er een grote bereidheid om innovatieve veranderingen door te voeren in het kader van een meer herstelgerichte zorg, anderzijds zijn we bezorgd om de gerealiseerde meerwaarde versus de financiële en organisatorische implicaties.

In dit kader organiserden het CVO-SSH en het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in de priode 2014-2015, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, een focusgroep (op 3 data), bestaande uit werkgevers in de Vlaamse GGZ. De bijdragen van de werkgevers uit de verschillende provincies mondden uit in de visienota 'HET INZETTEN VAN ERVARINGSWERKERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDS-EN VERSLAVINGSZORG: Aanzet tot een referentiekader'.

 

De verslagen van de individuele focusgroepen treft u onderstaand aan.

 

Verslagen 3 februari 2015

 

Verslagen 2 december 2014

 1. Stappenplan (richtvragen)

Presentaties & verslagen 21 oktober 2014

 

Presentaties:

 1. Inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Drenthe: aanloop en organisatie (S. Hiehle, Opleidingsadviseur)
 2. Inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Drenthe: de praktijk (A. van Everdingen, Coördinator, en T. Cuzdan, Ervaringswerker)
 3. Associate Degree 'Ervaringsdeskundige in de zorg' (J. Kroes en M. Hoogsteen, programmamanagers)
 4. Eindrapport ervaringsdeskundigheid OGGPA (K. Becher, Consultant)

Verslagen:

 1. Focusgroep 1 - verslag (incl. SWOT) + ledenfiche
 2. Focusgroep 2 - verslag (incl. SWOT)
 3. Focusgroep 3 - verslag (incl. SWOT)
 4. SWOT-synthese (tussenversie)
 5. Bijlagen:
  1. 3 functieprofielen ervaringswerkers in GGZ Drenthe:

 powered by Curiousgroup